معصوم ...

          

            

          

          شاکی‌ام از عصمت ِ تنهائی . بیا تا کارهای بَدبَد بکنیم ...

     

  

    

    

      

       

   

.

/ 0 نظر / 5 بازدید