شیرین ...

       

       

                       

                           می‌شود ببوسم‌ات ...؟

                           لطفا کام ِ خیال‌ام را تلخ نکن ...

        

         

        

       

         

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید