موجود ...

                           

                              

                    بعضی ها  وجود  دارند ...

                    امّا ...

                    وجودَش  را  ندارند ...

                                  

                                     

                                   

                            

                                       

.

/ 5 نظر / 4 بازدید

تو خیلی وجود داشتی که.......................بگذریم جواب ابلهان خاموشیست

الهام

هوم....................................

قدبلند

یسسسسسسسسسسسس

nahid

zibaaa

nafas

به به آفرین[گل]