سخاوت ...

 

 

 

                             کمی  از  نبودن َت  کم  کن ... ،

                             به  خواب َم  بیا ...

 

 

 

 

 

 

      

  

      

        

  

.

/ 0 نظر / 3 بازدید