ریاضیات ...

                    

                                    

                    تنهائی  ِ لعنتی  اوّل ترین  مفهوم  ِ  ریاض(ت)ی ِ   دنیاست ... ،

                    با خودش ...

                    فقط  بر  سر  ِ  یک نفر  بخش پذیر  است ...

             

                 

                  

                     

                          

                     

               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید