زن ...

      

       

          

       خانه‌ی بدون زن مثل گور می‌ماند . شب‌ها کَپه‌ی مرگ‌ات را آن‌جا می‌گذاری ، روزها

       هم می‌روی یک‌جائی گورت را گم کنی ...

       

       

            

        

        

     

.

/ 0 نظر / 4 بازدید