تداوم ...

دل‌م مدام گریه‌ می‌خواهد. مدام‌تر امّا تو را ...


/ 3 نظر / 119 بازدید
yaghut4674

اردت داریم به وبلاگ و حضرت عالی ...متشکر ...

yaghut4674

این هم عالی بود و لی مطمئنم این نسیت ...کلمه "تولد چهل سالگی "داخل متن رو بیاد دارم..