گره‌گشا ...

     

            

                     

           گره‌ افتاده در دل و دین‌‌ام ، گره روسری‌ات را بستی ؟!

                                    گره از کار کِی گشوده شود ؟ ، به دو دستِ گره‌گشای تو

        

        

       

       

       

   

.

/ 0 نظر / 3 بازدید