مومن ...

                             

                               

            

                                 اعوذ ُ بالله من َ الشیطان  ِ الرجیم ...

                                 بسم  ِ الله  ِ الرّحمن  ِ  الرّحیم ...

                                 تو ...

                                 صدقَ الله العلی  ِ العظیم ...

       

            

              

                   

                 

                

                    

      

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مينا

[گل]

nafas

خیلی هم عالی

ساحل نشین

تو را که از من بگیرند می ماند یک نقطه که پشت بغض ها تمام می شود...