دیکته ...

                                                         

                                                      

                                                          

                                     اجازه ... !

                                     اشک سه حرف  ندارد ... ،

                                     اشک خیلی حرف دارد ...

                                                                               

                                                                                

                                                                                          

                                                                              

                                                                                                

.

/ 8 نظر / 4 بازدید
هیوا

عااااااااااااااااااااااااالی

رها- مشقِ سکوت

اشک کلی هم وزن داره، سنگین ِ سنگینِ شاید به خاطر حرفهاییه که توی دلش داره

دل پاک

با اجازه ... گاهی هیچ حرفی ندارد، فقط سرازیر می شود، گرم و نمناک بر گونه ها می غلتد و در سکوت فرو می رود، تا دلِ آشفته را آرام کند! همان دل که برای اشک بهانه می جوید...

مری

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود...

توفیقی

آمدم بگویم: محشر بود!

پری سا

وقتی دلت می خواد کسی باشه که این حرفا رو بفهمه ... نه دیگران ... نه هیچ کس ... فقط همون کس ...