وفاداری ...

                                        

                                                        

                                                                   

                             مرد ِ تنها ...

                             چه  بی افتخار ...

                             شلوارَش  دوتا  نیست ...

                                           

                                       

                                             

                                   

                               

.

/ 0 نظر / 4 بازدید