بلد تر ...

              

                   

                             در شهر ِ تنهائی  ...

                             همه ...

                             راه  ِ گم شدن  را بلدند ...

           

                     

                    

                         

                           

                           

                     

                            

.

/ 0 نظر / 4 بازدید