فروغ ِ شعر ...

                         

                      

                            این  خانه  تا  اطلاع  ثانوی  سیاه  است  ...

            

              

              

                

                   

                 

                

           

.

/ 0 نظر / 4 بازدید