دیوار ...

 

 

 

     دیوارها برای ِ این ساخته می شوند که هر روز تنهائی  ِ مان را به هم یاد آوری نکنیم ... ،

     همیشه جلوی ِ چشم باشد ...

          

               

              

                

           

           

        

        

.

/ 0 نظر / 3 بازدید