خودکرده ...

 

 

 

                             درد  وقتی  است  که ...
                             خود  ِ  خدا  باعث  ِ  کفر  ِ  آدم  شود ...
     
    
       
         
      
         
       
       
       
        
       
         
      
.
/ 0 نظر / 3 بازدید