فاصله ...

 

 

 

                         فاصله  ناگوار  است ... ،

                         آب  هرچه  به  سرچشمه  نزدیک تر  باشد  گوارا تر  است ...

      

         

       

         

       

       

        

          

.

/ 0 نظر / 5 بازدید