شاید وقتی دیگر ...

    

           

             چهار بهار ...

             از چهل اردیبهشت ...

             کم ... !
                         
             هنوز هم تو را نمی شناسم  ای  من ... !

             چه بسیار در خود پیچیده ای ...

             ای  کلاف ِ هزار پیچ ... !

                          .

                          .

                          .

              تورا خواهم شناخت ...

              شاید وقتی دیگر ... !

                                                     

                                       

.                                

/ 0 نظر / 6 بازدید