لطفا ...

 

 

                                       نور ...

                                      صدا - حرکت  ... ،

                                      در تاریکی  ...

                                     ساکت و لمس  افتاده ام ... ،

                                     کات  لطفا ...

         

             

         

            

               

            

                 

         

.

/ 0 نظر / 3 بازدید