باش ...

        

       

           

          تنهایی یعنی کسی نباشد انتظار ِ آدم را بکِشد. انتظار بسیار سنگین است. آدم نمی‌تواند

          انتظار ِ زنجیر شده بر گُرده‌اش را به تنهایی بکِشد . کسی باید باشد که انتظار ِ آدم را

          بکِشد. کسی باید باشد ...

         

         

        

        

         

.

/ 0 نظر / 5 بازدید