زندگی ...

           

       

                

            جای خالی خال ِ جائی از گردن‌ات ، که نبض داشت .  که می‌بوسیدم‌اش ...

    

    

         

     

     

      

.

/ 0 نظر / 3 بازدید