واهی ...

 

 

 

                              امّید اگر یک دروغ ِ بزرگ هم نباشد امّا ...

                              انگار یک حقیقت ِ ناکارآمد است ...

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 4 بازدید