تنهائی ...

 

 

 

                    کوتاه  بیا ... ، 

                    سر َم  به  شانه ات  نمی رسد  برای  ِ  گریستن ...

     

        

        

      

        

         

       

         

       

.

/ 0 نظر / 55 بازدید