بیا ...

                         

                            

                             آی ...

                                .

                                .

                                .

                            می بینی ... ! ،

                            حتیّ  درد  هم  ...

                            صدا  به  تمنّای  ِ   آمدن  ِ  تو   دارد ...

           

               

                                

               

                     

                                          

                                   

                                              

.

/ 5 نظر / 5 بازدید
سارا

هیچ برای گفتن نیست هیچ.دمت گرم

کرانه

آمدن تو....آمدن تو...

مینا

[گل]