بیگیر ...

                     

                                    

                          بی بغل  از  دنیا  نری  ...

                          بغل  ِ  دوّم  ُ محکم تر  بیگیر  ...

                

                               

                                   

                                     

                             

                                  

                                     

          

.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مینا

[لبخند] نبود, نیست و....

کرانه

ما به یک بوسه هم قانعیم... حتی یک دیدار....

طاهره

بغل اول هم در کار نبود/... مثل همیشه...عالی.