وجدان ...

           

                  

                       خط  ِ  فقر  را  خواندن ...

                       سواد  نمی خواهد ... ،

                       وجدان  می خواهد ...

     

       

        

       

       

        

        

       

       

.

/ 0 نظر / 4 بازدید