سوء تفاهم ...

 

 

 

                 از  یک جائی  به  بعد  حال  ِ  آدم ها  دیگر  خوب  نمی شود ... ،

                 فقط  برای  ِ  جلوگیری  از  بروز ِ  سوء تفاهم   لبخند  می زنند ...

    

 

 

 

      

       

      

        

     

         

.

/ 0 نظر / 4 بازدید