خاطره ...

 

 

 

                      فردا  که  نیاید ...

                      همین می شود که  دیروز  دست ِ  آدم  را می کشد و با خود بر می گرداند ...

 

 

 

 

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 5 بازدید