جبر ...

                    

                       

                               در  جبر  ِ   من ...

                               تو  ...

                               همان  فرض  ِ  مَحالی ...

            

                 

                    

                   

                          

                           

                              

               

.

/ 1 نظر / 5 بازدید
پونه

سلام کوتاه اما بسیار جای فکر کردن داره جالبه [گل]