استراتژی ...

                                                

                                                         

                      طاقت بیار آدم ...

                      طاقت بیار ...،

                       سرت  را  پایین  بگیر  و محکم بمان ... ،

                       در این  هجمه ی  ِ  طوفانی ِ  آتش ...

                       گلوله های ِ  خدا  ...

                       تمام خواهد شد ...

                                                                  

                                                            

                                                                          

                                                                           

                                                              

.

/ 4 نظر / 4 بازدید
dawn

kheili ghashang...

ساسوشا

نفس بریده..

پری سا

بیچاره خدا ... که همیشه همه جا فکر می کنن اونه که اسلحه دستشه ...