هیچکده

فرشید فرهادی

دی 97
7 پست
آذر 97
7 پست
آبان 97
4 پست
مهر 97
6 پست
شهریور 97
4 پست
مرداد 97
8 پست
تیر 97
12 پست
خرداد 97
7 پست
اسفند 96
4 پست
بهمن 96
1 پست
دی 96
7 پست
آذر 96
12 پست
آبان 96
7 پست
مهر 96
2 پست
مرداد 96
6 پست
تیر 96
13 پست
شهریور 94
14 پست
مرداد 94
25 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
15 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
18 پست
آذر 93
14 پست
آبان 93
10 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
22 پست
مرداد 93
25 پست
تیر 93
16 پست
خرداد 93
31 پست
اسفند 92
19 پست
بهمن 92
14 پست
دی 92
15 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
26 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
57 پست
بهمن 91
55 پست
دی 91
87 پست
آذر 91
159 پست
آبان 91
164 پست
مهر 91
193 پست
شهریور 91
56 پست
مرداد 91
112 پست
تیر 91
123 پست
خرداد 91
223 پست
اسفند 90
18 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
17 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
20 پست
شهریور 90
25 پست
مرداد 90
20 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
❁• گلچین عاشقانه •❁
دوست داشتن تو روزی من است که خداوند هر روز بیشترش میکند ...
فریاد در تنهایی
گاهی شعرهایم،گاهی حرف هایم،و گاهی زندگی...
yaghut
دلخوشی ها کم نیست...
مجله آنلاین بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی
♡ИĿĪИE
_ از كاراتـ خوشمـ ميـاد؟ + از چــــــــــــــــــييـ ؟ 😐😂 _ از اينكهـ اينمهـ بـا خودتـ درگيريـ.../
بدون همه
کم کم به تنهایی عادت می کنم
خلوتگاه شادی
اینجا خلوتگاه من است...از دلم بنویسم و بیشتر خودم را بشناسم،با خودم رفیق تر شوم کمی...
نوشته های من
دلم شمال میخواد دلم دریا میخواد.. دریا خوبه، خیلی خوبه... هرچقدر توش گریه کنی هیشکی نمیفهمه..🌊