هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدا ...

                            ما خداییم. که سرِ سنگینِ این تنهایی را جز بر شانه‌های خدا نمی‌توان کشید ...                                  . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 91 بازدید

ندار ...

                                                 می‌رسی به جایی که دیگر هیچ‌چیزی نداری. حتّی حقّ ...                                            . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

مدارا ...

                                             دل‌تنگی‌ها که می‌آیند خواهش می‌کنم کمی صبر کنند . جا نیست. در خودم فرو               می روم و از بغض‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

آدم به آدم ...

                                               رو به روی‌ت ...                           انگار ...                           کوه به کوه می‌رسد ...                           رو به رو نمی‌رسد ...                                        . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

من حبل الورید ...

                                                         بُغض نام ِ دیگر ِ خداست. نزدیک‌تر از رگِ گردن ...                                                                    . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

حسرت ...

                                          عمق دل‌تنگی ِ آدم به اندازه‌ی سکوتی است که میان آن‌چه می‌خواهد بگوید با آن‌چه           می‌تواند بگوید را پر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

تو ...

                                                               تو  ای جان‌نشین ِ بی جانشین ...                                              . ادامه مطلب
/ 1 نظر / 16 بازدید
بهمن 96
1 پست
دی 96
7 پست
آذر 96
12 پست
آبان 96
7 پست
مهر 96
2 پست
مرداد 96
6 پست
تیر 96
13 پست
شهریور 94
14 پست
مرداد 94
25 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
15 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
18 پست
آذر 93
14 پست
آبان 93
10 پست
مهر 93
12 پست
شهریور 93
22 پست
مرداد 93
25 پست
تیر 93
16 پست
خرداد 93
31 پست
اسفند 92
19 پست
بهمن 92
14 پست
دی 92
15 پست
آذر 92
12 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
13 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
7 پست
تیر 92
26 پست
خرداد 92
15 پست
اسفند 91
57 پست
بهمن 91
55 پست
دی 91
87 پست
آذر 91
159 پست
آبان 91
164 پست
مهر 91
193 پست
شهریور 91
56 پست
مرداد 91
112 پست
تیر 91
123 پست
خرداد 91
223 پست
اسفند 90
18 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
17 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
9 پست
مهر 90
20 پست
شهریور 90
25 پست
مرداد 90
20 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
9 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست