هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عوض ...

                       

                

            

                            بُعض  ِ  نشکسته ...

                            قامت  می شکند ...

          

                

                

                  

                

                     

                           

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱