هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

به اسم ِ تو ...

               

                                    

                                             

                         اعوذ ُ بالآغوش َت  من َ البُغض  ِ  گلوگیر ...

                     

                                     

                                    

                                      

                                         

                                          

                                          

                                

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱