هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی چاره ...

                         

                                         

                            بی چاره  نمی تواند  بیرون  بیاید ...

                            غمی  که  افتاده  توی  ِ  گودی  ِ  چشم هام  ...

                     

                                                       

                                                   

                                             

                                                

                                    

                                 

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱