هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خو ...

                     

                            

                       خو  کرده ام  به  تنهائی  ... ،

                       مثل  ِ  ...

                       مُرده  به  مرگ ...

   

      

         

        

         

          

           

    

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱