هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

داستان ...

                          

                              

                             آخر  ِ  قصّه ها   نرسیدن  است ... ،

                             این  را ...

                             کلاغ  قار  می زد ...

       

                             

                                       

                             

                                    

                                

                                 

                

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱