هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بازی ...

                       

                              

                                در بازی  ِ  روزگار ...

                                جبر  ِ  لعنتی  زمان  را  کشید ... ،

                                من  باید  تنهائی  را  بکشم ...

        

          

                 

                 

                  

                         

                       

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱