هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

                       

                               

                                    من  تو را  می بینم ...

                                    حَضَرات  دیوانه گی  ِ  من  را ...

             

                    

                  

                               

                            

                        

                   

             

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱