هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

رفت و آمد ...

                        

                        

                       از  روزی  که  نماندی  و رفتی ...

                       شب  آمده  و  مانده  ...

              

                    

                           

                              

                               

                                

                         

                          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱