هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پیله ...

                  

                          

                              پیله ی  ِ  صبر ...

                              یا  حریر  می دهد ...

                              یا  پرواز  ...

                 

                        

                            

                                

                               

                                     

                                    

             

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱