هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پشیمان ...

                         

                        

                         شنیده  بودی  پشیمانی  سودی  ندارد ... ،

                         پریشان َم  کردی ...

                    

                        

                               

                            

                                  

                             

                                 

                        

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱