هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خیال ...

                    

                    

                                  بی  خیال تر  از  این ...

                                  دیگر  می شوم  خود  ِ  مرگ ...

               

                        

                           

                      

                      

                                

                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱