هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

چشم انداز ...

                  

                         

                             از  چشم انداز ِ  آرزوها  که  می نگرم ...

                             مُشتی  حَسرت  ِ  از  چشم  افتاده ام ...

              

                 

                       

                           

                 

        

                 

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱