هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خدا ...

                             

                            

                          تو  خود  ِ  خود  ِ  خدائی ... ،

                          همیشه  نیستی ...

          

                 

                   

                         

                     

                          

                     

             

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱