هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خسته ...

                        

                           

                     به خسته  نگید  خسته  نباشی ... ،

                     بی  فایده  است ... ،

                     خسته ...

                     باش  نیست ... ،

                     بود  ِ  ...

             

            

                    

                  

                        

                     

                         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱