هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حیا ...

                     

                             

                              تنهائی  ...

                              همان مرگ  است  که  رو در بایستی  دارد ...

        

               

                  

                

            

             

            

                   

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱