هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

من ...

                   

                    

                                 من ...

                                 مَرد  را  مُرده ام ... ،

                                 زن  را  شیون  کرده ام ... ،

                                 پدر را  شکسته ام ... ،

                                 مادر را  دق  کرده ام ... ،

                                 من  ...

                                 من  را  تمام  کرده ام ... ،

                                 نقطه  ... ،

                                 بی سر  ِ  خط ...

            

                   

                               

                            

                              

                                

                                      

                              

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱