هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هیس س س ...

                

                   

                       ساعت َم  روی  ِ لحظه ی  ِ رفتن َت  خوابیده ... ،

                       زمان  هم  حواس َش  هست ... ،

                       خیلی  بی سر و صدا  می گذرد ...

            

             

                   

              

                    

                     

                          

             

.

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱