هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خسته ...

                     

                   

                        خسته تر  از  کوفته  من  غذائی  ندیدم  ...

           

                  

                    

                      

                  

                    

                        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱