هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

هم درد ...

                       

                      

                                 درد  ِ  مانده  را  ...

                                مانده  می داند  ... ،

                                پشت  ِ  در مانده  ...

                                درمانده  می داند  ...

           

                             

                           

                         

                           

                        

                             

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱