هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فروغ ِ شعر ...

                         

                      

                            این  خانه  تا  اطلاع  ثانوی  سیاه  است  ...

            

              

              

                

                   

                 

                

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱